google webmaster tools,

Punden Berundak Pasir Lulumpang

Terletak di kampung cimareme, desa cimareme, kec. Banyuresmi. Punden berundak pasir lulumpangan termasuk penemuan yang masih baru. Punden ini baru mendapat perhatian setelah adanya laporan dari kepala seksi kebudayaan kandepdikbid kabupaten garut pada tahun 1994, dan pada tahun ini pula tim dari balai arkeologi bandung melakukan peninjauan ke lokasi. Pada tahun 1995 tim balai arkeologi bandung melakukan penelitian intensif. Berdassarkan hasil penelitian yang dilakukan tim tersebut menyebutkan bahwa pasir lulumpanag merupaka situs yang beebentuk punden dari masa megalitik (pra-sejarah). Selain bangunan punden berundak yang berjumlah dua terletak dalam satu kesatuan wilayah, selain itu juga ditemukan tiga buah batu lumpang.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @17:33

Batu Pipisan dan Gandhik

Penelitian di Kecamatan Wanaraja yang dilakukan Tim Balai Arkeologi (Balar) Bandung ditujukan di sebuah temuan batu pipisan dan penggilingan (Jw. Gandhik). Kedua banda tersebut ditemukan di halaman rumh Bpk. Engkar bin Sugandi, Kampung Sindangsari RT 03/02, Desa Cinunuk. Lokasi penemuan merupakan suatu perkampungan padat penduduk. Secara geografis wilayah ini berada pada koordinat 70 10? 40? LS dan 1070 57? 53? BT. Bentang alam daerah tersebut merupakan pedataran vulkanik dengan ketinggian sekitar 700 m. di atas permukaan laut. Sungai yang ada adalah sungai cisangkan yang merupakan anak sungai Cimanuk yang mengalir di sebelah barat laut situs.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @17:31

Lasminingrat

Raden Ayu Lasminingrat, lahir di Garut tahun 1843. Ayahnya R.H. Muhamad Musa, penghulu Kabupaten Garut. Disebabkan pada waktu itu tidak ada sekolah untuk perempuan, beliau disekolahkan di rumah Kontroleur Levisan, orang Belanda teman orang tuanya. Di sanalah beliau bejar membaca, menulis, dan bahasa Belanda. Selain beliau pintar dan cerdas maka tidak aneh kalau beliau satu-satunya perempuan di Garut yang waktu itu sangat mahir berbahasa belanda.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @17:24

RAA Wiratanudatar VII

Raden Adipati Aria Wiratanudatar VII adalah Bupati Kabupaten Garut yang pertama, setelah Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda tahun 1913.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @17:23

RH Muhammad Musa

Di Garut terdapat jalan Panji Wulung. Nama tersebut merupakan tokoh dari cerita wawacan yang ceritanya panjang seperti novel. Nama Panji Wulung itu merupakan tokoh utama dalam buku Wawacan Panji Wulung, karangan Raden Haji (R.H) Muhamad Musa.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @17:20

Hajat Laut Pakidulan

Hajat Laut Pakidulan merupakan pesta rakyat di pesisir pantai

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @17:19

Upacara 14 Mulud

1.Kedatangan Tamu Mulai tanggal 10 Mulud tamu yang dari jauh sudah mulai datang ke Kampung Dukuh, sedangkan yang terakhir datang pada tanggal 13 Mulud, malah dari Kampung Luar Dukuh yang paling dekat datang pada sore hari menjelang Magrib ke Kampung Dukuh.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @14:38

Upacara 12 Mulud

1.Tanggal 11 Maulud tamu-tamu yang mau ikut upacara 12 Maulud dari luar Kampung Dukuh sudah datang ke Kampung Dukuh, sambil membawa peralatan yang mau di muludkan.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @14:25

Upacara ke Makam Karomah

Ziarah ke makam karomah dilaksanakan pada setiap hari Sabtu. Tamu yang datang mempunyai maksud berziarah, datang ke Dukuh di hari Jum?at atau hari sebelumnya. Untuk tamu yang datang di hari-hari sebelum Sabtu; seperti hari Rabu, Kamis, atau Jum?at harus menunggu sampai hari Sabtu, terutama tamu yang jauh atau yang dari luar propinsi Jawa Barat. Sedangkan tamu-tamu yang dekat kadang-kadang datangnya Sabtu pagi pada waktu ziarah. Sedatangnya ke Kampung Dukuh tamu langsung ke rumah Kuncen untuk menceritakan maksud kedatannganya, selebihnya tamu ada yang menginap dirumah Kuncen, tapi kadang-kadang ada juga yang dirumah masyarakat terdekat sebab di rumah Kuncen tidak tertampung.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @14:23

Upacara Ngalungsur

Ngalungsur ? atau Turun Zimat atau Pajang Jimat. Upacara Tradisional yang dilakukan antara tgl 12-14 Maulid ini pada intinya dimaksudkan sebagai ungkapan penghormatan dari masyarakat terhadap Sunan Godog, karena jasanya dalam menyebarkan agama Islam di daerah Garut. Ungkapan rasa hormat tersebut direalisasikan dengan cara ? ngamumule ? ( menjaga dan merawat ï´¿ benda-benda pusaka seperti berbagai bentuk dan jenis keris, Kitab Al- Quran, Cis, Skin dan sebagainya, yang dianggap sebagai peninggalan Sunan Godog, melalui upacara ? Ngalungsur ?.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @14:21

Upacara Seba

Upacara Seba adalah suatu pengabdian kepada seseorang yang berkedudukan tinggi dengan disertai penyerahan suatu yang baik. Adapun penyerahan itu ditujukan kepada arwah-arwah lelehur, yaitu

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @14:19

Naskah - Naskah Bulukan Karawang?

Ratusan Naskah Kuno Berceceran Ditulis pada Daun Lontar dan Bekas Kepompong

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @11:02

RONGGENG, DI ATAS DAN DI BELAKANG PANGGUNG

Wacana kajian esoteris, menyelam ke kedalaman makna RONGGENG, dengan harapan bisa mengenal nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam Seni Pertunjukan Rakyat Sunda ini khususnya lagi dalam sosok Penari Ronggeng.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @10:59

ARSITEKTUR IMAH SUNDA

Upama urang miang ka Bali, Toraja, Minangkabau, Batak atawa Irian, kalawan gampang urang bisa ningal imah atawa wangunan anu has daerahna. Malah hal ieu jadi ciri mandiri (trade mark) pikeun daerahna masing-masing. Bangsa asing nu datang ka Indonesia, kacida katajina ku rupa-rupana arsitektur imah nu aya di Indonesia.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @10:56

Tujuh Welas Pupuh

Kanggo nyusun rumpaka pupuh, kedah ditarekahan supados luyu sareng jiwa pupuh nu tujuh welas nya eta:

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @10:54

Minawoh Pandawa Lilima

Dina raraga mekarkeun sareng ngawanohkeun Seni Sastra Padalangan, urang cobi pedar Seni Sastra Padalangan ieu anu dikawitan ku ngawanohkeun tokoh-tokoh Pandawa Lilima sareng tokoh sanesna nu mibanda watek sareng tabiat nu rupi-rupi. Mangga urang cobian pedar hiji-hiji diantawisna:

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @10:50

Sejarah Penggunaan Istilah Kabuyutan

Catatan atau peninggalan sejarah Sunda tertua yang memuat istilah kabuyutan sejauh ini adalah sebuah prasasti yang dikenal dengan prasasti Cibadak. Prasasti ini merupakan peninggalan Sri Jaya Bupati, seorang raja Sunda, yang dibuat antara 1006-1016 M, Prabu Sri Jaya Bhupati memerintah bersamaan saat di Kediri, Jawa Timur, memerintah Raja Airlangga. Dalam prasasti tersebut, Sri Jayabupati telah menetapkan sebagian dari Sungai Sanghyang tapak (saat itu), sebagai kabuyutan, yaitu tempat yang memiliki pantangan (larangan) untuk ditaati oleh segenap rakyatnya. Lebih jelasnya, di bawah ini dikutipkan pernyataan kabuyutan dari Raja Sri Jayabupati dalam prasasti tersebut:

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @10:45

KUNINGAN: DENGAN AMANAT SEWAKA DARMA DARI PRABUGURU DARMASIKSA

Ternyata berdasarkan data historis wilayah Kuningan mempunyai kedudukan yang sangat kuat dan mendasar dalam memberi warna pada karakter Urang Sunda/Jawa Barat. Berbahagialah kita yang kini masih berkesempatan untuk menyimak, menafakuri, dan mengamalkan kearifan lokal. Meskipun sedikit terlambat bagi kita untuk mengetahui nilai-nilai kearifan nenek moyang kita.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @10:43

KAMPUNG NAGA

Kampung Naga merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekolompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leleuhurnya. Hal ini akan terlihat jelas perbedaannya bila dibandingkan dengan masyarakat lain di luar Kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga hidup pada suatu tatanan yang dikondisikan dalam suasana kesahajaan dan lingkungan kearifan tradisional yang lekat.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @10:40

WILAYAH KARAWANG SALAH SATU PENANDA SITUS SEJARAH SUNDA

Secara toponimi nama Karawang diperkirakan berasal dari: Kata Karawaan yang berarti wilayah yang banyak rawanya. Ada pula yang memaknai berasal dari kata Quro-wang yang berasal dari tempat Syeh Quro (yaitu pasantren yang pertama ada di wilayah Tatar Sunda yang terletak di wilayah Karawang sekarang; salaseorang santri wanitanya adalah Puteri Subanglarang yang diperisteri oleh Prabu Sri Baduga Maharaja/Siliwangi) dan kata wang = wong, orang Karawang dikarawang tepi kain (selendang) yang diberi ornamen berlubang agar menjadi indah.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @10:38

PAPAGON HIRUP URANG SUNDA YANG BERSUMBER DARI KEARIFAN BUDAYA CIANJUR

Berkisah tentang wilayah Cianjur, akan membawa kita kembali ke masa-masa awal, ketika kearifan para leluhur Tatar Cianjur sangat mewarnai pandangan hidup dan memberi arah perjalanan peradaban masyarakat Tatar Sunda pada umumnya. Keadaan ini terjadi terutama ketika dayeuh Cianjur ditentukan sebagai Ibu Kota Karesidenan Priangan (tahun 1816 s/d 1864 M)*). Untuk menentukan suatu tempat menjadi ibu kota Karesidenan, tentu setelah diadakan penelitian yang cermat mengenai potensi yang dikandung wilayah tsb. Pontensi itu mungkin saja di berbagai bidang, yang pada masa belum lama berselang disebut kajian berdasarkan ipoleksosbudhankam - religi serta pada masa otonomi daerah seperti sekarang mengacu kepada Visi dan Misi Prov. Jawa Barat tahun 2010 dengan 6 core kebijakan.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @10:34

Sarsilah Ngaran Patempatan Di Tatar Sunda

Oleh Priangan dilingkung gunung Majalaya, Soreang, Banjaran Bandung Sempalan lagu Borondong Garing di luhur ngandung skripsi sawatara ngaran tempat nu aya di Tatar Sunda. Demi nataan ngaran-ngaran tempat sok disebut toponimi. Nurutkeun kajian folklore, toponimi th bagian tina lmu onomastika (onomastics), anu ulikanana ngawengku di antarana bae ngaran jalan, ngaran atawa jujuluk jalma, ngaran kadaharan, ngaran bubuahan kaasup asal-usul (legenda) ngaran hiji tempat dumasar kana ngajanggkna.

selengkapnya...

Fri, 4 Jun 2010 @10:31

Roka'at Terakhir Bedah Telisik Nusantara

Ass.wr.wb. Para Netters yang terkasih, Tulisan ini merupakan Terakhir di dalam mengungkap misteri nusantara yang kita cintai bersama. Sungguh banyak hakekat yang tersirat dari apa yang tersurat. Untuk dipahami bersama sekali lagi bahwa apa yang terpaparkan merupakan murni hasil input spiritual dari seorang pejalan yang terbawa angin ke Timur menembusi dimensi kegaiban. Dengan adanya rambu-rambu adab yang berlaku, maka tidak semua bisa diungkapkan di sini. Kami berharap blog ini dapat menjadi sebuah wacana spirit nusantara dimana kami tidak akan mengintervensi komentar-komentar baik yang pro maupun kontra, asalkan saja masih di batas kesantunan dan beradab. Karena walau beragam kapasitas pemahaman masing-masing terhadap hal ini, namun kita semua sejatinya adalah saudara sebangsa satu tanah air.

selengkapnya...

Thu, 3 Jun 2010 @12:51

Putra Sang Fajar Muncul di Ufuk Timur

Pembaca yang budiman, apa yang terpapar di dalam blog ini adalah murni merupakan hasil input spiritual atau bisa dikatakan sasmita, yang kemudian dicocokkan dengan beberapa wasiat leluhur berkenaan. Untuk diketahui bahwa sebagai pijakan dasar dalam menayangkan blog ini adalah input spiritual yang turun berupa QS Asy Syuara : 5-9 yang berbunyi

selengkapnya...

Thu, 3 Jun 2010 @12:45

Membaca Kejadian Alam

Bencana demi bencana yang terjadi di bumi pertiwi ini sesungguhnya merupakan tanda peringatan keras Allah kepada bangsa ini yang secara khusus tertuju kepada elite pimpinan nasional baik ulama maupun umaronya. Untuk tidak mencari kambing hitam dari segala peristiwa yang terjadi, maka kita semua memahami akan dalil di dalam manajemen perusahaan (leadership) bahwa : Tidak ada bawahan yang salah. Yang ada adalah pimpinan yang salah. Begitu pula dalam konteks negara sebagai sebuah perusahaan : Tidak ada rakyat yang salah, melainkan pemimpin-nyalah yang salah.

selengkapnya...

Thu, 3 Jun 2010 @12:36

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Tokoh Yg Terlupakan !
image

Mama Raden Kiayi Haji Syamsudin


Dari beliaulah lahir beberapa pesantren terkenal di Kab.Garut terutama di Kec. Limbangan & selaawi, Salah satunya Pesantren Assunan, Kudang, Ciseureuh, & Cikeused
Menu Utama

 

Aktifkan RBT Muslim Bersaudara-D'Sunan. Dgn cara Telkomsel ketik symp08 sms ke 1212. Indosat ketik symp08 sms ke 808. XL / AXIS ketik symp08 sms ke 1818

 

Peresmian Mesjid Darul Muhtadin Pontren Assunan Padaleman Sunan Pancer Limbangan Garut 10/02/2012

Kontak AdminWeb Klik Disini

        Photo Bupati Garut

Bookmark and Share

Copyright © 2021 Yayasan Assunan Limbangan · All Rights Reserved
RSS Feed